Toki Alt Gelir Grubu Konutlar İçin Başvuru Şartları Nasıl Başvururum

Toki Alt Gelir Grubu Konutlar İçin Şartlar

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 1. T.C. vatandaşı olması,
 1. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde en …..yıldır ikamet ediyor olması, veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

 • Şehit Aileleri, Maluller  ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az   5 (beş ) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
 1. Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
 1. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
 1. 30 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup, ancak,
 • Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 • Babası veya hem babası hem de annesi vefat etmiş yetim bayanlarda (bekar)  yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir.
 1. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.000 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.000 TL. olması gerekmektedir.)
 1. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
 • 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,
 • 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi,  Kore Gazisi , Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,
 • 3. Kategori olan “En az %50 Özürlü Vatandaşlarımızın”
 • 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

 1. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE  BELGELER :

Başvuru sahipleri,

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
 • Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 • İkametgah ilmühaberini,………..il/ilçe sınırları içerisinde en az ……. yıldır  ikamet ettiğine dair),

(Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 5 (beş ) yıllık ikametgah ilmuhaberi ibraz edecektir.

 • T.C. Kimlik Numaralarını, (Aile bireylerinin)
 • Ayrıca,
 • Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre  T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”
 • Gaziler’de  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden  alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,
 • Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair)

İbraz edeceklerdir.

 • Başvuru sahipleri, Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.

KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

 • 1. kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri,
 • 2. kategori Gaziler,
 • 3.kategori En az %50 Özürlü Vatandaşlar,
 • 4.kategoride kura çekilişinde asil ve yedek hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar,

Her dört kategoriye dahil olanlar, aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde  ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

 • Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
 • Hane halkı gelirinin en fazla net 2.000 YTL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
 • Başvuru sahibi evli ise  kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
 • Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’dan çalışmadığına dair belgeleri,
 • İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına  ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi,

(Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

İbraz edecektir.
Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

1. KATEGORİDE EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLANLARDAN TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;

 • Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olması halinde;
 • İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin “Konut Tahsis Belgesi”ni ilgili Banka Şubesinden temin edecektir
 • Hak sahibine ilişkin bilgiler ile “Konut Tahsis Belgesi”, ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenecektir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında başka bir banka olması halinde;

 • İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesinden  alacakları “Konut Tahsis Belgesi” ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine başvuracaktır. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdaremizce talimat verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda  120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;

İdaremizce ilan edilecek tarihler  arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.
Söz konusu kişilere  bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için  ikamet  koşulu aranacak olup,   alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının  söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Google Aramaları:

toki dullara ev, dullara toki, dullara ev yardımı, dullara toki evleri, KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA BAŞVURU ŞARTLARI, dullara tokiden ev, tokiden dullara ev, dullara ev, dullar için toki evleri, toki\den dullara ev, dullara yardım, devletin dullara yardımı, Dullara aylık, toki alt gelir grubu istanbul 2013, dullara maaş başvurusu
Diyanet İşleri Yeterlilik Mülakat Sınavı 2011 Ne Zaman
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ÖDEMELERİ NASIL OLUR
Savcılığa Şikayetci Nasıl Olunur Suç Duyurusunda Bulunma Dilekçe Örneği
Toki Mobil Bilgilendirme Servisi Nedir
Memurluktan Ayrılana İkramiye Müjdesi
Toki Alt Gelir Grubu Konutlar İçin Başvuru Şartları Nasıl Başvururum yazısına ait etiketler : , , ,
Toki Alt Gelir Grubu Konutlar İçin Başvuru Şartları Nasıl Başvururum yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

41 Comments »

 • Emel Özden demiş ki:

  Küçük Çekmecede oturuyorum katagorilere uyuyorum nereye baş vuracagımı bilemiyorum.2çocuk annesi 37 yaşında ve dulum teşekkürler.

 • Hüsna Uçkaç demiş ki:

  Ankara Mamak ta oturuyorum,istenen şartlara uyuyorum,iki çocuk annesi,otuzbeş yaşındayım,başvuruyu nerye yapacağımı bilmiyorum.

 • emirhan ümmü duru demiş ki:

  iki çocuk annesiyim eşim 4 ay önce vefat etti yeni iş buldum ve askeri ücret tokilerepeşinat ödenecekmi ödenecekse nekadar

 • yucell yucel demiş ki:

  Merhablar Emirhanhanım başınız sağolsun öncelikle emirhan hanım ilk yapmanız gereken eger ilde iseniz valiliklere ilçede iseniz kaymakamlıklara gidip başvuru yapmanız cok az bir peşin alıp 100 tl civarında para ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz

 • NEFİZE ŞAHİN demiş ki:

  merhaba eşimdn ayrıyım 2kızımla kirada oturmktaym büyük kızım ve ben özel bi şirkette çalışmaktayız 2mizin toplam aylığı 2000tl sigortalıyız sormak istediğm ev sahibi olmak istıyorum bundan yararlanabilirmiym istanbul avrupa yakasındaym lütfen bana yardım edin

 • yucell yucel demiş ki:

  Merhabalar nefise hanım tabiki yararlanabilirsiniz size en yakın bir kamakamlığa giderek konu hakkında bilgi alınız eğer bölgenizde istanbul bölgesinde alt gelir grubunda daireler yapılırsa başvuru yapabilirsiniz teşekkür ederim

 • yeter eker demiş ki:

  5 yaşında oglum var velateti babasında dulum ve ev almak istiyorum ben barda çalışıyorum ve ihtiyacım var ev alırsam güzel iş bulucam çocugumuda alıp insan gibi yaşamak istiyorum tokiden ev almak için nasıl yapabilirim ödemeler nasıl öğrenmek istiyorum yardımcı olun bana yaşım daha 24 bundan sonra yaşım ilerlemeden ev almak istiyorum oglumla güüzel yaşamak istiyorum

 • esracan demiş ki:

  slm ben izmirde oturuyorum dul bayanım toki evlerine ğirmek istiyorum nasıl ğire bilirim yardımcı olurmusunuzilğinize

 • Ecrin can demiş ki:

  DİKKAT…CAM KEMİK HASTASI YÜZDE DOKSAN ENGELLİYİM ANNE BABAMİ KAYBETTİM TEK İSTEGİM EV LÜTFEN YARDIM TEK ODALİDA OLURSA İSTERİM YETERKİ EVİM OLSUN

 • talat samuncuoğlu demiş ki:

  iyi günler ben bu toki evlerinden yararlanmak istiyorum benim engelli kızım var down sendromu devlettin verdigi 0\o72 raporumuz var evlerle ilgili hiç bilgimiz yok devletin verdiği imkanlardan yararlanmak istiyorum bana maiil atarsınız sevinirim

 • özlem sertel demiş ki:

  merhaba
  size sormak istediğim bu konutlar nerede olacak ayrıca banka kredisi ne kadar olması gerekiyor ve ödenecek para bankaya mı odenecek ayrıca sartlar nasıl olması gerekiyor bu konu hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirseniz çok memnun olurum
  iyi günler dilerim

 • Hatice Yağcı demiş ki:

  Mrb ben 18yıl önce eşimi kaybettim ve üstüme hiç bişey yok 1tane kızımla yaşıyorum ev sahibi olmak istiyorum nasıl başvura bilirim.Artvinde ikamet etmekteyim.

 • fikriye kurukız demiş ki:

  ben dul bir bayanım yüzde 87 engelli kızımla oturuyorum fiziksel olarak 8 ameliyat geçirdim yinede çalışmak zorundayım 20 yıllık alıştığım semtten kızıma bakmak için evimi işime yakın yere taşıdım içerenköyde oturuyorum eve gidip gelerek çalışıyorum çünkü kızıma hem ben hem komşularım bakıyor askari ücret alıyorum birde bakım parası alıyorum başka hiçbir gelirim yok kızıma tokiden ödeyebileceğim bir ev almak istiyorum tek ümidim önce allah sonra toki lütfen yardımcı olurmusunuz saygılarımla.

 • yeter çeliktaş demiş ki:

  merhaba ben dulum istanbulda oturuyorum ama tek ben çalışiyorum iki tane çocugum var kimseden yardım almıyorum ama bir evim olsun babamın gelırıde yok allah rızası için bana bir ev versinler askarı ücretle kiradayım çocuklarım kücük bakıcıyaveriyorum neolur yardım edin size yalvarıyorum bana iki odası olsun ama bana ayıt olsun çocuklarımla.

 • TÜLAT POLAT demiş ki:

  BEN 25 YAŞINDA ORTAPEDİK ENGELLİ BİRİYİM ENGELLİ GURUBUNDAN EN ALMAK İSTİYORUM NASIL ALABİLİRİM İSTANLUDA NASIL EV ALIRIM BİLEN VARSA ALLAH RIZASI İÇİN YAZSIN!!

 • yasemin kahya demiş ki:

  ben 26 dayım ve eşimi kaybettim 3 coçuğum var hiç bir gelirim yok coçuklarımda küçük olduğu içinde calışamıyorum eşiminde sigortadan 23 gün eksik diye emekli olamıyorum devlet dairesinde gitmediğim kapı kalmadı orası buraya burası oraya git diye baştan sağma yapıyorlar bende ev sahibi olmak istiyorum ne yapmam lazım banada bi yol gösterseniz ne olur

 • yasemin kahya demiş ki:

  😥 😕 :sad:

 • rahime küçükburç demiş ki:

  BEN DULUM NEREYE BAŞVURACAGIM HAKKIN DA BİR BİLGİM YOK KONYA DA YASIYORUM KONYA DA BÖYLE BİR YER VAR MI….(=

 • zeynep keriman demiş ki:

  meraba dul bir bayanm istanbulda yasıyorum ev almak istiyorum iki cocugum var bna yardmcı olurmusunz 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥 😥

 • merwe demiş ki:

  :sad: :sad: :sad: :sad: 😥 😥 ya ne zamana bunlar inşaatı bitimi acaba dullara lütfen bilgi werin sewinirim siz siz olun sizi de yazdırırım lütfennnnnnnnnnnn… :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: 😎 😎 😎 😎 😎 😎 :mrgreen: 😈 😈 😈 😈 😈 😈 😈 😈 😈 😈 😈 😈 😈

 • asena yılmaz demiş ki:

  bende izmirde oturan geliri düşük dul bayanım bende toki evlerine girmek istiyorum beni bilgilendirirsen,z çok memnun olurum şimdiden teşekkürler..

 • çiğdem DENİZEL demiş ki:

  merhaba dullum bir kızım var bende kızımın güvencesi için toki evlerinden yararlanmak isterim bana yardımcı olursanız cok sevınırım.nasıl baş vuracağıma dahil teşekkürler.

 • halil ergin odabaşı demiş ki:

  selm ben 27 yaşımdayım ve şehir hatları gemilerinde çalışmaktayım ancak %60 raporum var ve tokiye kayıt olmak istiyorum nelerden yararlana bilirim ev alırken ve nasıl kayıt ola bilirim. yakın zamanda baş vuru yapmak istiyorum neler yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim. iyi akşamlar

 • ADEM AKYILDIZ demiş ki:

  57 yaşındayım.%55 RAPORUM VAR.EVLİ İKİ Ç0CUĞUM VAR.EMEKLİ MAAŞIMIN DIŞINDA BİR GELİRİM YOK.BURSA DA 9 YIL,İSTANBUL’DA 15 yıl ikamet ettim. şu anda Artvin’de ikamet ediyorum.BURSA’DAN TOKİDEN EV ALMAK İSTİYORUM.ALABİLİR MİYİM?HANGİ ŞARTLARDA ALABİLİRİM.TEŞEKKÜRLER.

 • derya adıguzel demiş ki:

  selamun aleykum benimesim esim cezaevinden yeni çıktı pisikolojisi bozuk cezaevinden çıktıgı gibi bakırkoyde yattı raporuda var bana yardımcı olursanız sevinirim

 • emel macat demiş ki:

  ya allah aşkina artık bişey söyleyin napmam gerekiyo benimde iki çocum var ilk eşimden ben bakıyom onlar için başvurmak istiyorum napmamlazım

 • füsun doğan demiş ki:

  2 çocuğum var dulum kocasinan bahçelievlerde oturuyorum ne yapmam lazım

 • yıldız çimen demiş ki:

  sayın bakan hanım fatma şahine duyurulur
  ülkemizde hani insanlar eşitti hala yukarıdakiler ve aşağıdakiler
  olayı devam ediyor 2000 lira aylık geliri olacak deniliyor
  ama yok işimiz yokki,ülkemde okadar çok dul bayan varki siz bunları
  yaş sınırı ile noktaladınız.
  maaş alamasınlar diye peki bu kadınlarne yapacak kocası ölmüş ayrılmışlar bunlarada bir çözümünüz varmı sayın bakan?

 • gözde samer demiş ki:

  benimde eşim özürlü malülen emekli üç ayda aylık alıyor evim yok bende evim olsun istiyorum işallah sesimi duyan olur

 • hikmet ustabaş demiş ki:

  mrh benimde dawn sendromu oglum var %90 raporu var yararlanabılırmıyım bende.yardımcı olursanız sevınırım maddi acıdan çok sıkıntı cekıyorum kıradayım ustelık cvbınızı beklıyorum…

 • remziye topcu demiş ki:

  şartlara uyuyorum 3 çocuğum var ve kiradayım hiçbir sosyal güvencem yok ama nasıl başvuracağımı bilmiyorum yardım için cevap bekliyorum

 • fikriye kurukız demiş ki:

  sayın toki yetkilileri lütfen istanbul anadolu yakasından 100 tl taksitle bir ev rica ediyorum çünkü artık çalışamıyorum beyin anevrizma ameliyatı geçirdim ben 0/87 özürlü çocuğuma bakıyorum ikimizde ruhsal ve bedensel çok yıprandık tedavi görüyoruz değerli devletimizin sayesinde sadece bakım parasıyla 550 tl kira ödeyerek geçiniyoruz eğer evimiz olursa geçinmemiz kolaylaşır lütfen cevap yazın saygılarımla

 • meryem özcan demiş ki:

  şartlara uyuyorum kirada oturuyorum dulum istanbulda yaşıyorum ayda 100tltaksitle ev sahibi olmak istiyorum 1 çocuğum var kadın sığınma evinde kaldım ordada günüm bitti 450 tl kira ödüyorum çok zorlanıyorum yüce devletimizin bizlerede imkan tanımasını istiyorum

 • meryem özcan demiş ki:

  yetkılılermize bize bu imkanları sundukları için teşekkür eder saygılarımı sunarım

 • meryem özcan demiş ki:

  saygılr

 • huriye yildiz demiş ki:

  2 çocuğum var 5 senedir eşimde ayril yaişyorum boşandim 400 kıradayim toki evlerine baş vurmak istyorum başbakaniniz yoksulların yandaymış banada yardimci olmanizi beklyorum

 • meliha çetin demiş ki:

  44 yaşındayım bir oglum var bekarım toki imkanlarından faydalanmak istiyorum ama o kadar araştırma yaptım bir türlü sonuca ulaşamadım lütfen ilğilenirmisiniz yardımcı olursanız çok sevinirim iyi günler.

 • AYNUR BİRGÜ demiş ki:

  BENDE EV SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM DULUM İKİ ÇOÇUMLA YAŞIYORUM

 • NİLGÜL demiş ki:

  SLM BEN ORDUDA OTURUYORUM DULUM TOKİYE BAŞVURMAK İSTİYORUM AMA İKAMETGAHIM 4 SENEDEN BERİ ORDUDA ,İLLAHİ BULUNDUĞUM YERDEMİ BAŞVURUMU YAPMAMMI GEREKİYOR İSTANBUL OLMAZMI DAİRE BAŞVURMAM İÇİN TOKİYE ŞAYET DULLAR İÇİN KİRA ÖDER GİBİ BU KONU HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM

 • gülay kaya demiş ki:

  slm ben istanbulda oturuyorum evliyim iki tane çocuğum var tokiden ev almak istiyorum ödeme koşullarında yardımcı olursanız sevinirim tşk…

 • ezgi demiş ki:

  Ben %50 engelliyim 2cocugumla beraber yasiyorum esimden ayrildim aylik gelirim 750tl yardimlarla beraber bu konutlardan yararlanabilirmiyim

Ayrıca Konu İle İlgili Sorularınızı Sorabilirsiniz

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.

Çarkıfelek Yarışması Başvuru Formu

Ben Bilmem Eşim Bilir Başvuru Formu

Evim Şahane Başvuru Formu