Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Şartları Nasıl Polis Olurum PMYO

Polislik Mesleğini tercih etmeden önce birkaç açıklama yapmak istiyorum mesleği zor bir o kadarda güzel bir artılarının yanında eksileride var mesela haftalık izniniz cok az olabilir fakat vatan için millet için yararlı birseyler yapıyorsunuz mesela bir annenin cocugunu bataklıktan kurtarıyorsunuz yada birinin kalbini kazanıyorsunuz böle inşallah gönlünüze göre herşey olur sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNE GÖRE 2010 YILI İÇİN POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI BAŞVURULARINDA ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak veya 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (-1,-2, -3, -4, ve ) en az (300.000) puan almış olmak,

d)Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılı içinde yapılan üniversiteye sınavından, YGS-1,, YGS-3, , YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,

e)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2010) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak,(Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1987 – 01 Ekim 1992 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1985 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)

f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

g)Sağlık durumu yönünden, Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,(detaylı bilgi aşağıdadır.)

ğ)Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev,birleşme evi, randevü evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın,yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fiilerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1. Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak,
2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3. Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,

İ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k)Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

şartları aranır.

DİKKAT:Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat-yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

İNTERNET ÜZERİNDEN

Polis Meslek Okullarına Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar www.osym.gov.tr/sitesinden öğrenilebilir.

PMYO YAZILI SINAV TARİHİ VE MERKEZLERİ : Sınav ÖSYM Başkanlığınca, 03 Temmuz 2010 Cumartesi günü Adana, Ankara, Antayla, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 20 merkezde yapılacaktır. Sınav saat 09:30 başlayacak ve 2 saat sürecektir.

PMYO YAZILI SINAVININ İÇERİĞİ : Yazılı sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 120 soruluk bir test uygulanacaktır. Test, beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Testeki konular ve ağırlıkları;

Genel Yetenek : Türkçe (%30) , Matematik (%30),

Genel Kültür : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10) şeklinde olacaktır.

YAZILI SINAV DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ: Cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Başarı puanı tespit edilirken ; ham puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden başarı puanı hesaplanacaktır. Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yıl, ay, gün bazında yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ÖSYM Başkanlığına yapacaklardır. ÖSYM Başkanlığı süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara 20 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

LİSELER

* Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler)
* Lise, Özel Lise (Y.Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
* Özel Lise
* Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
* Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
* Fen Lisesi
* Özel Fen Lisesi
* Askeri Lise
* Akşam Lisesi
* Özel Akşam Lisesi
* Polis Koleji
* Sosyal Bilimler Lisesi
* Yabancı Dil Ağırlıklı Lise
* Spor Lisesi
* Özel Akşam Lisesi
* özel Sosyal Bilimler Lisesi
* Özel Fen ve Teknoloji Lisesi
* Özel Labaratuar Lisesi

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

* Lise Programı
* Endüstri Meslek Lisesi Programı
* Kız Meslek Lisesi Programı
* Ticaret Meslek Lisesi Programı
* Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret ve Truzim Öğretim Programları)
* Açık Öğretim Lisesi

ÇOK PROGRAMLI LİSELER

* Lise Programı
* Endüstri Meslek Lisesi Programı
* Kız Meslek Lisesi Programı
* Ticaret Meslek Lisesi Programı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ

* Endüstri Meslek Lisesi Programları
* Kız Meslek Lisesi Programları
* Ticaret Meslek Lisesi Programları

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ

* Güzel Sanatlar Lisesi
* Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
* Özel Güzel Sanatlar Lisesi

ÖĞRETMEN LİSELERİ

* Öğretmen Lisesi
* Anadolu Öğretmen Lisesi

TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ MESLEK LİSELERİ

* Ticaret Meslek Lisesi
* Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
* Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
* Akşam Ticaret Meslek Lisesi
* Özel Ticaret Meslek Lisesi
* LİMME Programı Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi
* Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
* Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
* Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
* Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi
* Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
* LİMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
* Sekreterlik Meslek Lisesi
* Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
* Anadolu İletişim Meslek Lisesi
* Mahalli İdareler Meslek Lisesi
* Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
* Adalet Meslek Lisesi
* Özel Anadolu İletişim Meslek Lisesi
* Özel Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

TEKNİK LİSELER

* Teknik Lise (Erkek Teknik)
* Teknik Lise (Kız Teknik)
* Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
* İnşaat Teknik Lisesi
* Kimya Teknik Lisesi
* Motor Teknik Lisesi
* Teknik Lisesi (Kız Teknik)
* Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
* Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
* Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik)
* Türk Telekom Teknik Lisesi
* Matbaa Teknik Lisesi
* Ziraat Teknik Lisesi
* Ayakkabı Anadolu Teknik Lisesi
* Bilgisayar Anadolu Tkenik Lisesi
* İnşaat Anadolu Tkenik Lisesi
* Kimya Anadolu Teknik Lisesi
* Motor Anadolu Teknik Lisesi
* Tekstil Anadolu Teknik Lİsesi
* Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi
* Bilişim Anadolu Teknik Lisesi
* Özel Teknik Lise
* Özel Anadolu Teknik Lisesi

DİĞER MESLEK LİSELERİ

* Spor Meslek Lisesi

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

* Endüstri Meslek Lisesi
* Anadolu Meslek Lisesi
* Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
* Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
* Gemi Yapı Meslek Lisesi
* Kimya Meslek Lisesi
* Matbaacılık Meslek Lisesi
* Motor Meslek Lisesi
* Yapı Meslek Lisesi
* Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi
* Erkek Sanat Enstitüsü
* Tekstil Meslek Lisesi
* Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
* Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
* Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
* LİMME Programı Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi
* Denizcilik Meslek Lisesi
* Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
* Tarım Meslek Lisesi
* Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
* Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
* Ayakkabı Meslek Lisesi
* Cam Meslek Lisesi
* İnşaat Meslek Lisesi
* Matbaa Meslek Lisesi
* Ayakkabı Anadolu Meslek Lisesi
* Bilgisayar Anadolu Meslek Lisesi
* Cam Anadolu Meslek Lisesi
* İnşaat Anadolu Meslek Lisesi
* Kimya Anadolu Meslek Lisesi
* Lojistik Anadolu Meslek Lisesi
* Matbaa Anadolu Meslek Lisesi
* Motor Anadolu Meslek Lisesi
* Tekstil Anadolu Meslek Lisesi
* Tarım Anadolu Meslek Lisesi
* Özel Meslek Lisesi
* Özel Anadolu Meslek Lisesi
* Özel Endüstri Meslek Lisesi
* Özel Denizcilik Meslek Lisesi
* Tapu Kadastro Meslek Lisesi
* Gıda Teknolojileri Meslek Lisesi
* Loborant Meslek Lisesi
* Anadolu Gazetecilik Lisesi

KIZ MESLEK LİSELERİ

* – Kız Meslek Lisesi
* – Anadolu Kız Meslek Lisesi
* – Özel Kız Meslek Lisesi
* – Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Mes. Lisesi
* – Tekstil Meslek Lisesi
* – Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
* – Kuaförlük Meslek Lisesi
* – Seramik Meslek Lisesi
* – Anadolu Seramik Meslek Lisesi
* – Terzilik Meslek Lisesi
* – Anadolu Terzilik Meslek Lisesi
* – Kız Enstitüsü
* – Geleneksel Türk Sanatları Kız Meslek Lisesi
* – Uygulamalı Sanatlar Anadolu Kız Meslek Lisesi
* – İç Mimarlık ve Restorasyon Anadolu Kız Meslek Lisesi
* – Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu Kız Meslek Lisesi
* – Turizm Anadolu Kız Meslek Lisesi
* – Süs Bitkileri Meslek Lisesi
* – Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi
* – LİMME Programı Uygulayan Kız Meslek Lisesi
* – Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURULARDA KABUL EDİLMEYECEK OKULLARIN LİSTESİDİR.

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

* -Sağlık Meslek Lisesi
* -Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
* -Özel Sağlık Meslek Lisesi
* -Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
* -Laboratuar Sağlık Meslek Lisesi
* -Hemşirelik Meslek Lisesi
* -Özel Hemşirelik Meslek Lisesi
* -Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu
* -Sağlık Bilimleri Koleji
* -Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi
* -Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi
* -Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
* -Laboratuar Meslek Lisesi
* -İstanbul Anadolu Validebağ Sağlık Meslek Lisesi
* -Kırıkkale Kanuni Sağlık Meslek Lisesi

İMAM HATİP LİSELERİ

* -İmam Hatip Lisesi
* -Anadolu İmam Hatip Lisesi
* -İmam Hatip Okulu
* -İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)

DİĞER MESLEK LİSELERİ

* -Ev Ekonomisi Meslek Lisesi
* -Demiryolu Meslek Lisesi
* -Meteoroloji Meslek Lisesi
* -Maliye Meslek Lisesi
* -Konservatuar
* -Zirai Üretim İşletmesi ve Ekonomisi Meslek Lisesi
* -Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ziraat Teknik Lisesi

ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI

* -Deniz Astsubay Hazırlama Okulu
* -Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu
* -Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu
* -Kara Astsubay Hazırlama Okulu
* -Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu
* -Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu
* -Teknik Astsubay Hazırlama Okulu

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması

I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR

A)

1)Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

ANCAK;

a)Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,

b)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,

c)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,

d)Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,

e)Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,

f)Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,

g)Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,

h)Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları,

i)Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,

j)Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,

k)İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,

öğrenciliğe engel değildir.

2)Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenleröğrenciliğe kabul edilir.

3)Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlaröğrenciliğe kabul edilir.Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

4) Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.

5)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olanlaröğrenciliğekabul edilir.

II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

ANCAK:

1)İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

2)İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, Tüberküloz hariç,

öğrenciliğe kabul edilir.

III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.

ANCAK:

1)Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm.ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)

2)Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5 den az kısmi diş noksanlıkları,

3)Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,

4)Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

5)Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,öğrenciliğe kabul edilir.

IV- GÖZ HASTALIKLARI

A)

1)Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2)İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.

3)Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.

4)Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.

5)Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI

A)

Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır.

ANCAK:

1)Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veyaoperasyonla çıkarılmış olanlar,

2)Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

3)İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

4)İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

5)Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar, öğrenciliğekabul edilirler.

VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

ANCAK;

1)Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.

2)Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlaröğrenciliğe kabul edilir.

VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)

Tam ve sağlam olacaktır.

VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

A)

Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.

IX- CİLT HASTALIKLARI
A)

Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır.Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.

ANCAK;

1)Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,

2)Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,

3)Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi,

olanlaröğrenciliğe kabul edilir.

X- ONKOLOJİ

A)Tam ve sağlam olacaktır.

şartları aranır.
Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların, sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir.

Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.

İRTİBAT ADRESİ : Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Şube Müdürlüğü Gölbaşı /ANKARA

WEB ADRESLERİ : http://www.egm.gov.tr/ ve http://www.pa.edu.tr/

E-POSTA ADRESİ : bilgiedinme@egm.gov.tr
TEL : (0312) 412 54 00 / pbx

Kaynak :  http://pmyo.egm.gov.tr/index.php?pid=21

Google Aramaları:

liseden sonra nasil polis olunur, liseden sonra polis nasıl olunur, bayan polis nasıl olunur, polis yüksek okuluna nasıl girilir, liseden sonra polislik, , nasıl polis olurum, 2012, liseden sonra nasıl polis olunur 2012, polis meslek yüksek okuluna nasıl gidilir, polis okuluna nasıl gidilir, düz liseden polis nasıl olunur, polis meslek yüksek okulu nasıl gidilir, liseden sonra , polis meslek yüksek okulu nasıl girilir
Nasıl Subay Olurum Subay Olmak İçin Aranan Şartlar Nasıl Subay Olunur
Öğretmen Ücretleri 2011 Yılında Öğretmenler Ne Kadar Maaş Alacaklar
Tokiden 15 Yıl Vadeli 225 Tl ye Ev Ucuz Daire
2011 Kara Kuvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı
Memurluktan Ayrılana İkramiye Müjdesi
Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Şartları Nasıl Polis Olurum PMYO yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

48 Comments »

 • duygu parlar demiş ki:

  acaba kız meslek lısesınden mı yoksa düz liseden mi daha kolay polis olunur ? yardmcı olurmusnuz ?

 • kasım demiş ki:

  slm

 • kasım demiş ki:

  slm nasıl polıs kolejine kayıt olabilirim

 • KADİR İŞCAN demiş ki:

  Genel liseden polislik nasıl olur?Ygs den kaç puan gerek bana bunlarla ilgili bilgi verirseniz mutlu olurum.

 • erkan kılıç demiş ki:

  imam-hatip lisesi mezunuyum bir kez başvuru yapma şansım oldu ve pmyo nun sınavında kaldım tekrar başvuru da yapamıyorum yaştan sıkıntı doğdu…lütfen maduruz bize yardımcı olsunlar bu yaş sınırını 1 ekim değil de biraz daha geriye çeksinler..yardımcı olursanız teşekkürler.

 • gamze karabulut demiş ki:

  ben düzlisede okuyorum polis olmak istiyorum küçüklügümden beri hep polis olmak istiyorum ama boyum biraz kısa 1.60 oldugunda dolayı beni almayacaklarını söylüyorlar oyüzden çok üzgünüz ama en büyük hayalim polis olmak ama daha lise 1 deyim ben ileri için konuşuyorum :smile:

 • ersin kuru demiş ki:

  ben suan üniversitede 1. Sınıf ögrencisiyim, ygsye girip polislige basvuru yapmak istiyorum, benim ygs puanımda puan kesintisi oluyor mu basvuru yaparken ?

 • nurdan öz demiş ki:

  😉

 • nurdan öz demiş ki:

  😉 poislik sınavları hangi illerde yapılacak?

 • münevver Başkaya demiş ki:

  ben açık öretim den imam hatip lisesi okuyorum .lise 4 ,bittikten sonra polis olma şansım varmı ..imam hatipten olunurmu çooookk merak ediyorum .yardımcı olurmusunuz …

 • gülsüm demiş ki:

  ben lise ikinci sınıf öğrencisiyim boyumdan dolayı polis olamayacağım boy sınırının biraz düşmesini istiyorum

 • fatma doğan demiş ki:

  polis olmak istiyorum

 • almıla demiş ki:

  sorulura cevap veren yok galiba ama denemeye değer… boy ve kilo ölçümü yapılırken soyunmamız gerekiyor mu bunu merak ediyorum… ilgilenirseniz çok sevinirim… kolay gelsin…

 • onur mercanoglu demiş ki:

  ben lise 2de okuyom polislege girmek istiyom olurmu

 • onur mercanoglu demiş ki:

  cevapı nasııl alırm

 • omer mulla demiş ki:

  arkadaşlar bu sene polisliğin puanı 170 e düştü yaklaşık 45 net felan gerekiyor ama unutmayın polislik sınavında mat yapmalısınız. açık öğretimden gidilebilir polisliğe

 • cemil akın demiş ki:

  ben hayalim boyunca özel hareket polisi olmak istiyordüm ama bi türlü nasıl olunu onu bilmiyorum inşallah polis olurum ve endüstri meslek lisesinde olunuyormu onu bilmiyorum eyer olursam bu vatan için şehit olmak isyiyorum iyi gunler

 • volkan demiş ki:

  arkadas biz polisligin nasil oldugunu biliyoruz herkez cikmis bise yaziyo ..biz basvuramiyoruz sistem yogunmus bilgiler dogru degilmis kodlama hatasi varmis .. once bunlara baksin cozum uretsinler bi basvuralim sonra anlatsinlarr….

 • mslm kmc demiş ki:

  düz lseden alıyorlarmı

 • nihal tc demiş ki:

  benim polisliğe puanım tutuyor boyum kilom her şey tutuyor ama bayanlar işin polislik zor bir meslek diyorlar ne yapacağımı bilmiyorum karar veremiyorum.s

 • özgenur ruşen demiş ki:

  ben sağlık meslek çıkışlıyım . acaba ilerleyen senelerde giremezmiyim sağlık meslek liselerinin polisliğe alınmaması çok saçma .

 • hatice demiş ki:

  polis olmayı çok isterdimm ama boyum tutmuyo boyum kısa olsa ne olurki bence ben vatanın büyük bi kaybıyım :)

 • nihal yıldırım demiş ki:

  benim elimde egzema var ve 3 yıldan beri var bazen geçiyor sonra yeniden oluyor polis olmak benimm 8 sınıftan beri tek arzum ve bu sene 12.ci sınıfım bu arzumu gerçekleştirmeme engel olur mu?

 • utku demiş ki:

  Maaşlar ne kadar 😀

 • Ayşegül demiş ki:

  ben 0.50/ 0.75 miyobum. sorun olur mu?

 • büşra demiş ki:

  sey suan ebn atatürk lisesin de okuyorum ve orada ki meslek seçimleri ni begenmedigim için polis olmak istiyorum ban söyle dediler lise 4 kadar oku ondan sonra sınavlar var onları kazanırsan olunur diyor dogru mu bunun la ilgili bilen varsa yardımcı olr musunuz

 • yağmur demiş ki:

  ben açık liseden okuyorum açıktan liseyi bitirip polis olabilirmiyim olabiliyor isem ne yapmam gerekiyor açıktan düz lise olarak okuyorum lütfen yardıncı olun.

 • hüseyin yıldırım demiş ki:

  ben 4 sınıf öğrencisiyim polis olmak istiyorum çünkü zekalıyım

 • nur demiş ki:

  bende acıktan okuyorum liseyi buyum falan uyuyo acaba acıktan girmek zor mudur ?

 • Aysima..yıldız demiş ki:

  Ben..polis..olmak..istiyorum
  fakat..orta..okul..mezunuyum
  size..sormak..istediğim
  polis..olabilir..miyim
  lütfen..cevap..verir..misiniz
  cevabınızı..bekliyorum………..

 • domatez demiş ki:

  Aysima hanım en az lise mevzunu olmanız gerekiyor.

 • Aysima..yıldız demiş ki:

  İnsan..kaç..kez..dünyaya..gelir..ki
  ben..bir..kez..geldim
  bin..kez..öldüm…………
  GöZDEN..UZAK..OLAN
  GöNÜLDENDE..IRAK..OLUR………..
  Sen..gözlerimde..bir..renk
  Kulaklarımda..bir..ses
  Ve..içimde..bir..nefes..olarak…kalacaksın………………

 • Aysima..yıldız demiş ki:

  Domates..hanım..polisliği..çok..istiyorum…..

 • Aysima..yıldız demiş ki:

  Ama..ben..açık..öğretimde..okuyorum…açıktan..olurmu

 • Aysima..yıldız demiş ki:

  Ama..ben..açık..öğretimde..okuyorum…açıktan..olurmu…polisliği..seviyorum……

 • domatez demiş ki:

  Açıköğretimde liseyi bitirdiğinizde lys sınavına girmeniz gerekiyor.

 • uğur teber demiş ki:

  ben küçükken ameliyat oldum ve koltuk altımda hafif iz var fazla belli etmiyor acaba engel olurmu

 • Mikailyıldız demiş ki:

  Ben..polisliğe..merak..sarmış..bir..deliyim..polis..olmak..istiyorum..
  Nasıl..olabilirim………….
  Haydi….dostum..cevap..bekliyorum…..

 • Belinay demiş ki:

  Polislere..hayranım..en..çok..ta..giydikleri..formaya..hayranım…..
  Polis..olmaktır…tek..niyetim…nasıl..olabilirim….
  Lise..son..da..okuyorum………….

 • gul demiş ki:

  yuksek okul olarak ozel okul varmı polısklıkde,yanı ygs puanı olmayan

 • fatma kıyar demiş ki:

  sınavlara girebilmek için tam olarak kaç yaşında olmamız gerekiyo lütfen cevap bekliyorum:)

 • azra aydin demiş ki:

  ben kız meslek lisesinde 3.sınıfta bilişim okuyorum polis olmam için ne yapmam gerekiyo yukarıda yazan maddelerin gerektirdigi özelikleri taşıdığıma eminim….

 • şeyma aktaş demiş ki:

  domates hanım cevap bekliyom..

 • domatez demiş ki:

  Liseyi bitirdikten sonra Adayların polis meslek yüksek okuluna girebilmek için o yılki ÖSS sınavına katılmış ve o yıl için istenen ÖSS puan şartını elde etmiş olması gerekir.

 • polis olmak isteyen kız demiş ki:

  ben lise 3üncü sınıfım ve endüstri mesleke okuyorum seneye girmem için sınava ne yapmalıyım ?????

 • özcan deniz demiş ki:

  ben özcan vanda kalıyom tek isteyim polis olmak istiyom ve açık ögretimde okuyom polis olmak istiyom

 • özcan deniz demiş ki:

  arkadaş bilgi alanlar bize de bilgi versin bekliyoz

 • fatma çelik demiş ki:

  ben lise 4 öğrencısıyımm. tek hayalım polis olmak ygs den kac puan ıstıyorlar acaba ?? yardmcı olursanz sevnrm

Ayrıca Konu İle İlgili Sorularınızı Sorabilirsiniz

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.

Çarkıfelek Yarışması Başvuru Formu

Ben Bilmem Eşim Bilir Başvuru Formu

Evim Şahane Başvuru Formu