Yurt Dışında Çalışanlar Okuyanlar İçin Askerlik Erteleme İşlemleri Nasıl Yapılır

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın; son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi 1111 sayılı askerlik kanununun 35/G maddesi gereğince 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar 38 yaşın doldurulduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar) Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir.

İLK ERTELEME

Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere, aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet ettikleri ve bağlı oldukları Türk Konsolosluklarına dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Gemi adamları; ilk ve müteakip erteleme işlemlerini yaptırmak için, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu, donatan veya vekilinin bulunduğu ya da gemiyi işleten şirketin kurulu olduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına bizzat başvurmak zorundadırlar. Bu makamlara müracaatın mümkün olmadığı hallerde ise aşağıda belirtilen temsilciliklerimizde de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.
S.NU.     ÜLKE    TEMSİLCİLİK ADI    S.NU.    ÜLKE    TEMSİLCİLİK ADI
1    ALMANYA    Berlin, Hamburg, Hannover    22    JAPONYA    Tokyo
2    AMERİKA    Los Angeles, New York    23    KKTC    Lefkoşe
3    ARJANTİN    Buenos Aires    24    LETONYA    Riga
4    ARNAVUTLUK    Tiran    25    MALTA    Valetta
5    AVUSTRALYA    Sidney, Melburn    26    MEKSİKA    Meksika
6    BELÇİKA    Anvers    27    MISIR    İskenderiye
7    BİRLEŞİK ARAP EM.    Dubai    28    PAKİSTAN    Karaçi
8    BREZİLYA    Sao Paulo    29    PORTEKİZ    Lizbon
9    BULGARİSTAN    Burgaz    30    ROMANYA    Köstence
10    CEZAYİR    Cezayir    31    RUSYA    St. Petersburg, Novorossisk
11    ÇİN HALK CUM.    Şanghay, Hong Kong    32    SENEGAL    Dakar
12    DANİMARKA    Kopenhag    33    SİNGAPUR    Singapur
13    FİLİPİNLER    Manila    34    SURİYE    Halep
14    FRANSA    Marsilya    35    SUUDİ ARABİSTAN    Cidde
15    GÜRCİSTAN    Batum    36    TAYLAND    Bangkok
16    HİNDİSTAN    Mumbai    37    TUNUS    Tunus
17    HOLLANDA    Rotterdam    38    UKRAYNA    Odesa
18    IRAK    Basra    39    VENEZUELLA    Karakas
19    İNGİLTERE    Londra    40    YEMEN    Sana
20    İSPANYA    Barcelona    41    YENİ ZELANDA    Wellington
21    İSRAİL    Tel Aviv    42    YUNANİSTAN    Atina Pire, Rodos

İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat konsolosluklara başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımızdan;

a. Bulundukları ülkelerin vatandaşlığına veya süresiz oturma/çalışma iznine sahip olanların 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar,

b. Süreli oturma/çalışma izni sahibi olanların ise bu izinlerin (gemi adamları için endorsement belgesinde yazan tarihlerin) biteceği yılı takip eden yılın 31 Ekim tarihine kadar (takip eden yılın 38 yaşını dolduracağı yıl olması halinde 31 Aralık tarihine kadar),

c. Başvuru tarihi ile oturma/çalışma izni bitim tarihleri (gemi adamları için endorsement belgesinde yazan tarihleri) arasında 1 yıldan daha kısa bir süre bulunanların başvuru yılını takip eden yılın 31 Ekim tarihine kadar (takip eden yılın 38 yaşını dolduracağı yıl olması halinde 31 Aralık tarihine kadar), her türlü askerlik işlemi ertelenir.

İŞÇİ, İŞVEREN VE MESLEK/SANAT MENSUPLARI İÇİN GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ

a. Oturma veya çalışma izin belgesi.

b. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve nüfus cüzdanı.

c. Varsa yabancı ülke pasaportu.

GEMİ ADAMLARI İÇİN GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ

a. Geminin donatanı veya vekili ya da gemiyi işleten yabancı ülkede kurulu şirket tarafından tanzim edilerek onaylanmış iş sözleşmesi.

b. Yerli veya yabancı ülke makamlarınca düzenlenip onaylanmış, geçerlilik süresi bulunan gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgelesi.

c. Gemi adamı yeterlilik belgesinde yazılı meslek veya meslekleri çalıştığı gemide icra etmelerine müsaade edildiğini gösteren ve geminin bandırasını taşıdığı ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış çalışma onayı (endorsement).

ç. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve nüfus cüzdanı.

d. Varsa yabancı ülke pasaportu.

BAŞVURULARIN KABULÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a. İlk erteleme için konsolosluklara bizzat başvuran vatandaşlarımızın ibraz ettikleri belgeler yabancı ülke mevzuatı çerçevesinde incelenerek, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/G maddesinde öngörülen işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statülerini haiz olup olmadıkları karara bağlanır.

b. Geçerli oturma veya çalışma izinleri bulunsa dahi yasanın öngördüğü işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini taşımadığı değerlendirilen veya tespit edilen vatandaşlarımızın başvuruları kabul edilmez.

c. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız askerlik ertelemeleri için; geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu, donatan veya vekilinin bulunduğu ya da gemiyi işleten şirketin kurulu olduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına veya yetkilendirilmiş diğer konsolosluklara her askerlik ertelemesi için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

ç. Konsolosluklar gerekli gördükleri takdirde, başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızdan durumlarını aydınlatmaya yarayacak ilâve bilgi ve belgeler isteyebilirler.

d. Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlenerek “aile birleşimi antlaşmaları” kapsamında kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen, ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da “potansiyel işçi” olarak kabul edilir ve çalışma izni alıncaya kadar başvuru yılını takip eden yılın 31 ekim tarihine kadar askerlik işlemleri ertelenir.

e. Resmi görevle yurt dışında bulunmamasına rağmen eşi yurt dışında resmi görevle çalıştığından veya yabancı ülkedeki çok uluslu organizasyonların kadrolarında Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatının dışında görev aldıklarından mevzuat gereğince kendilerine “Hizmet Pasaportu” verilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımızın başvuruları sırasında ibraz ettikleri “Hizmet Pasaportu” kabul edilir.

MÜTEAKİP ERTELEME

İşçi, işveren veya meslek/sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımız; müteakip başvurularını, hak sahibi olduklarını ispata yarayan belgelerle konsolosluklara bizzat veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Posta yoluyla müteakip başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın, “Postayla Müteakip Erteleme Başvurusu Yapacaklar İçin Dilekçe-Taahhütname Belgesi”ni imzalayıp ekli evrakı ile birlikte konsolosluklara göndermeleri gerekmektedir. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız, müteakip erteleme başvurularını konsolosluklara bizzat yapacaklardır.

ASKERLİK ERTELEMESİ YAPILAN VATANDAŞLARIMIZDAN, ERTELEME DÖNEMİNDE;

a. Bir takvim yılının yarısından fazla süreyi yurt içinde geçirdikleri müteakip erteleme başvurusunda tespit edilenlerin,

b. Oturma veya çalışma izinlerinin ya da vatandaşlık haklarının iptal edilerek sınır dışı edildikleri tespit edilenlerin,

c. Yurda kesin dönüş yaptıkları tespit edilenlerin,

ç. Sahte bilgi, belge veya beyanlarla askerlik işlemlerini ertelettikleri tespit edilenlerin,

d. Türk vatandaşlığından çıkanların,

e. Askerlik ertelemesi için gerekli şartları oluşturmadıkları halde erteleme başvurusunun konsolosluklarca sehven kabul edildiği tespit edilenlerin,

f. Kendi istekleri ile erteleme haklarından vazgeçen veya askerlik erteleme işlemini sonlandırmak isteyenlerin askerlik ertelemeleri iptal edilir. Bunlardan, (e) ve (f) alt bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı askerlik ertelemeleri iptal edilenler hariç, diğerlerinin yeniden askerlik erteleme talepleri kabul edilmez.

Google Aramaları:

askerlik uzatma almanya 2012, askerlik uzatma kac para, almanyada calisanlara askerlikk tecili, askerlik uzatma hollanda 2012, askerlik islemleri hollanda, askerlik uzatma almanya kac para, askerlik uzatma hollanda 2011, askerlik erteleme belcika, askerlik uzatma, askerlik uzatma kac euro, askerlik uzatma Danimarka, askerlik kac yasina kadar uzatiliyor, askerlik uzatma postayla, askerlik uzatma hollanda, askerlik parasi 2012 almanya
Eski Roma'da gladyatör dövüşlerinin yapıldığı ” arena”nın kelime anlamı nedir?
Yaşlı Maaşını Aylığını Ne Zaman Alırım
Antik yunan'da sahiplerinin çocuklarının okula giderken refakat eden kölelere ne...
Fox Tv Çalar Saat Programı İletişim ve Telefon Numarası
Android Ses Yükseltme
Yurt Dışında Çalışanlar Okuyanlar İçin Askerlik Erteleme İşlemleri Nasıl Yapılır yazısına ait etiketler : , , ,
Yurt Dışında Çalışanlar Okuyanlar İçin Askerlik Erteleme İşlemleri Nasıl Yapılır yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

13 Comments »

 • Sedat Özdemir demiş ki:

  slm benim sorum su olacakti yasim seneye 38 olacak askerlige bas vuracagim eceba ilk taksit kac eur olacaktir soruma cevap verirseniz sevinirim tsk.

 • c. ucar demiş ki:

  ben yeni 20 yasina girdim hollanda pasaportum var askerlik kalkti acaba ben yine askerligimi uzatacammi onu bilmek istiyom saygilar.

 • ali kaya celik demiş ki:

  benim sikayetim var bunu lutfen dikate alin ben 39 yasina girdim ben nerden 10.000 euro getirip varecem bu kanunu cikatanlarin hicmi vicdanlari yok benim yasli anem hasta ben turkiyeye gidemiyorum insanlik hakki dediginiz bumu bes nufuflu bir aileyim 1400 euro gelirim var ben nasil 10.000 eu bir seferde verecem bunlari lutfen yetkili kisilere ilettin saygilar

 • Ramazan öz demiş ki:

  Selam
  Almanyada yasiyorum,Türk vatandasiyim,20 yasindayim.ilk kez askerligimi erteliyorum.daha okuyorum.benim sorularim erteleme ne kadar zaman için olabilir?ne tür belgeler lazım ve ücret ne kadar eder?
  Teşekkürler

 • Anil sir demiş ki:

  Selam

  Ben 20 yasindayim hem Alman hem Türk vatandasiyim benimde askerligi uzatmam gerekiyormu, eger gerekiyorsa bir seferde kac sene uzatabiliyorum ve masrafi ne kadar?

 • ali yesilyurt demiş ki:

  Askerlik uzatmak icin odenecek harc veya ucret islam parasi falan ntuyor
  e kadar tu

 • Faik Cavus demiş ki:

  Merhabalar,
  Neredeyse 2 yildir ingilterede yasiyorum ve bir es vizem var.askerliimi tecil ettirmem gerekiyor.Gerekli olan belgelerden biri olan oturum veya calisma izninin verliis nedenini gosteren belgeyi bulamiyorum ve bunu home officeden almami soylediler,home office beni uk border agency e yonkendirdi ve bu kagidi onlarin verecegini soyledi.3 aydir bekliyorum hicbirsey yok.bu belgeyi nasil temin edebilirim?kim yardimci olabilir bu konu hakkinda bana acaba?
  Tesekkurler.

 • mehmet ates demiş ki:

  adeletini seveyim dunya .41 yasindayim dört cocuk babasiyim 1300 maisim var bizim dönemdekilerim tum gelecekleri hayaelleri ergenekoncu darbeciler tarafinda soup sogana ceirdiler isisiz geleceksiz egitimsiz irakildik.devlet baba bize babalik etmedi.surulduk avrupaya ciddi iziyet hor görum ezildik kaikldik simdi 3 cocugum turkiyede göremiyorum askelik yapmadim yapamadim gecim sikintisi veremiorm yok gidemiyorum gitsem cocuklarim perisan olacak. 41 yasindaki insanin askerlige ne verebilir ki silahi alip bu adeletsizlige karsi ciksam kimi vuruca cocuklarimizimi asigilnsak tek vatanimiz var bu hiyaneti de yapamayiz vatan hainligide uzak oolsun akp li hoalara sesleniyorum ya adelet ya isaf göbeginizi kasiyacaginiaz ceplerinizei doldurcagina bide gercek sorunlra egilin ya oan oldu gecen gecti . insansaniz elinizi vijdaniniza koyun 41 yasi zor durumdakilre bi af ulu allahim sen yardim et kimseden fayda yok

 • mehmet ates demiş ki:

  41 yasindayim gelirim 1300 euro 3 cocugum var turkiyede onlara zor bakabiliyorum.nereden 10 bi eroyu bulucam. askerlige gitsem cocuklarim perisan olucak.o kadar zor durumdayimki inaniyorum benim durumda cok insan var.ya ne olursunuz bi bilgi bi yardim alabilecegim bi yer 2 senedir cocuklarim göremiyorm babam vefat cenazesine gidemedim.41 yasindayim 22 senedir avrupadayim ezildik horlandik dislandik acaba diyrumki o gunude görecekmiyiz devlet babanin adeletiini sica yuzunu .inanmak istiyorum ama cok zor alan aliyoz ezilen yine eziliyo allah benim durumdakilerin yardimcisi olsun cok zor.ya merhamet

 • M TEZCAN demiş ki:

  BEN 47 YASINDAYIM ASKERLIK YAPMADIM ANNEM MEFAT ETTI GIDEMEDIM BEN 10.000 EUROYU NASIL ODEYEYIM DEVLETIN HICMI VICDANI YOKMU BUNU 10000 EUROYA CIKARANIN ACABA OGULLARI ASKERLIUK YAPTIMI BU YASAYI CIKARANIN MAASLARI 15.000TL ONLARI IRGALAMAZ SENIN ANNEN VE BABAN OLMUS ONLAR ICIN PARA ONEMLI SAYGILARIMLA OSS METIN

 • emre er demiş ki:

  Merhaba 21 yasindayim misira unuversite okumak icin gelmistim ama kabul edilemedigim icin kaydimi yapamadim,daha sonra yabanci bir sirkette is buldum acaba nasil ereteleme yapabilirim ? Konuyu arastirarak su kaniya vardim yurt disinda 3 sene calisan Turk vatandaslari artik askerlik yapmiyacakmis acaba bu dogrumu ,eger dogruysa kimler icin ?

 • Selcuk öney demiş ki:

  Hayirli Günler

  Bir sorum olacakdi,31.12.2012 de 38 yasina geldim ve parami daha yatirmadim duydum cünkü eski kanundan yaralanacakmisik yani 5250 Euro verip askerlige de gerek olmadigini ögrendim bu sene yeni kanun cikicak diye, zaten kendim de sacma buldum Sanki 4750 Euro ceza verilmis gibi sen müracat etmedin cezalisin tabbi ki karar herkez icin ayni olsa canimiz feda ama böyle bi durumda da fazla vermek acikca enayi gibi olmuyor .

  Lütfen bana yardimci olursaniz cok sevinirim

  Hayirlisi geceler

  Selcuk öney

 • Levent demiş ki:

  Selam,

  ben 42 yasindayim ve daha askerligimi yapmadim.Konsolosluk pasaportumuda uzatmiyor. Eger 10.000€ olsaydi coktan haletmistim.

Ayrıca Konu İle İlgili Sorularınızı Sorabilirsiniz

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.

Çarkıfelek Yarışması Başvuru Formu

Ben Bilmem Eşim Bilir Başvuru Formu

Evim Şahane Başvuru Formu